YHDISTYS

Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksen toimintaa, saat ajankohtaista tietoa puistosta, tapahtumista, retkistä ja talkoista. Pääset osallistumaan edullisesti retkille ja mukaan monenlaiseen hauskaan ja hyödylliseen kansallispuistoa tukevaan toimintaan.

LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT RY

VUOSIKOKOUS 20.3.2022 Kotiseututalo Simolassa

PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaaminen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä avasi kokouksen kello 14:25.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä osallistujaluettelo.

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kallioinen ja sihteeriksi Marianne Luukkanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Ahonen ja Mikko Meronen.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunto.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 2021. Lisäksi hän luki toiminnantarkastajan lausunnon. Vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto liitteinä.

6§ Päätetään tilinpäätöksen 2021 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2022, jäsenmaksujen suuruudet ja

tulo- ja menoarvio.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2022 seuraavalla lisäyksellä: Valmistaudutaan vuonna 2023 vietettävään kansallispuiston 20-vuotis juhlintaan.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: Henkilöjäsen 10€, perhejäsen 20€ ja yhteisöt+yritykset 50€. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelma 2022 sekä tulo- ja menoarvio liitteenä.

8 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen

Säännöt: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2021 Lea-Elina Nikkilä. Hallitukseen kuuluvat (2020-2021) Tuulikki Stranden (Janika Tanni), Ritva Laitinen (Risto Nykopp) sekä (2021-2022) Timo Hämäläinen (Viola Fredin), Helena Kaartinen (Terhi Salomaa).

Valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Janika Tanni.

Hänen tilalleen Tuulikki Strandenin varahenkilöksi valittiin Lea-Elina Nikkilä. Muilta osin erovuoroiset valittiin uudelleen.

9§ Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajana on vuonna 2021 AnnaMaija Nieminen, varalle Marja Iikkanen.

Toiminnantarkastajana jatkaa AnnaMaija Nieminen ja varalle valittiin Marja Iikkanen.

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita kokousasioita ei ollut. Kokouksessa esitettiin, että hallitus keskustelee tehtävien jaosta.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:21.

JÄSENKIRJE I/2022


Hyvät Leivonmäen kansallispuiston ystävät!

Yhdistyksemme vuosikokous kokoontui Kotiseututalo Simolassa sunnuntaina 20.3. Vuosi 2021 oli koronasta huolimatta kohtuullisen vilkas. Liittenä on Toimintakertomus 2021. Perinteisen retki- ja tapahtumatoiminnan lisäksi yhdistyksellä on ollut erilaisia vaikuttamistehtäviä. Yhdistyksen edustajana puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä toimi Salolan tuulivoimahankkeen virallisen sidosryhmän jäsenenä. Putkilahteen suunnitellut tuulimyllyt olisivat näkyneet puistomme suosituimmille reiteille Joutsniemessä ja olisivat sijainneet Päijänteen maisemissa maakunnan hiljaisella alueella, joten yhdistys katsoi paikan tuulivoimateollisuudelle sopimattomaksi. Jyväskylä kaupunki lopulta hylkäsi hankkeen.

Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle sisältää pääosin jo perinteeksi muodostuneita asioita. Kansallispuistossa osallistumme lintubongaustapahtuma Tornien taistoon, kitkemme talkoilla lupiineja, laulamme Metsän laulajaisissa ja teemme kesäretken - tällä kertaa omaan puistoon. Suunnitteilla on luentotilaisuus ja valmistautumista vuoden 2023 puiston 20-vuotis juhlintaan. Seuraamme myös ajankohtaista Haapasuon turvetuotantoalueen pohjoisosan muuttumista kosteikoksi. Turvetuotanto on nyt kokonaan Haapasuolla loppunut ja ennallistaminen käynnistynyt. On tärkeää huolehtia siitä, että Rutajärven tila saadaan paranemaan ja kosteikosta saadaan ajan myötä kiinnostava lintukosteikko luonnonsuojelun ja lintuharrastajien iloksi.

Hallituksessa erovuoroiset valittiin jatkokaudelle, mutta merkittävänä sisäisenä muutoksena on, että yhdistyksen puheenjohtajana aloittaa pitkäaikainen sihteeri Janika Tanni Rutalahdesta. Entinen puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä siirtyi hallitukseen varajäsenen paikalle. Yhdistyksessämme ovat varajäsenet alusta asti osallistuneet kokouksiin yhtä aktiivisesti kuin varsinaiset jäsenet. Hallituksen työnjakoa on tarkoitus entisestään kehittää.


Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan, joten toivommekin jäseniämme tukemaan toimintaamme maksamalla jäsenmaksun:

 • henkilöjäsen: 10 euroa

 • perhemaksu: 20 euroa (ilmoita alaikäisten perheenjäsenten määrä)

Kannatusjäsenmaksut:

 • henkilö- ja yhteisöjäsen: 20 euroa

 • yritykset: alle 50 työntekijää 40 euroa ja yli 50 työntekijää 200 euroa


Maksu tilille:

FI77 5242 6620 0015 64

IBAN: OKOYFIHH


Janika Tanni, pj & Lea-Elina Nikkilä pj emerita


PS. Kiitän lämpimästi kaikkia Lekyn jäseniä yhteistyöstä ja yhteydenotoista vuosien varrelta nyt kun siirryn puheenjohtajan paikalta hallituksen rivijäseneksi. Ollaan edelleen yhteyksissä!

Lea-Elina


Uuden puheenjohtajan tervehdys:

Ensinnäkin haluan koko yhdistyksen puolesta kiittää yhdistyksen puheenjohtajana erittäin pitkään toiminutta Lea-Elinaa upeasta työstä kansallispuiston ja sen ystävien hyväksi. Olin itse ensimmäisen kerran mukana Lekyn retkellä ja talkoissa vuonna 2012 Lea-Elinan kutsumana, ja jo silloin jäi lämmin kuva yhdistyksen toiminnasta - eikä vähiten niittotalkoiden ansiosta.

Leivonmäen kansallispuisto täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja yhdistyksessä suuntaamme jo huomiota lähestyvään juhlavuoteen. Tahdon innostaa kaikkia jäseniämme tulemaan mukaan tapahtumiin, ideoimaan ja toteuttamaan kullekin mieluista toimintaa kansallispuiston yhteyteen!

Itselleni suurin syy yhdistyksessä toimimiseen on vilpiton rakkaus paikallista luontoa kohtaan ja halu jakaa tätä kiinnostusta muiden kanssa. Erityisen tärkeäksi olen kokenut Lekyn järjestämät retket mm. hoivakotien vanhuksille, jotka eivät omin avuin pääse retkelle. Luontohan hoitaa tutkitusti monella tavalla mieltä ja kehoa, ja on tärkeä mahdollistaa tämä hoitava kokemus aivan jokaiselle.

Aurinkoista kevään alkua,

Janika Tanni


Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Leivonmäen kansallispuistoa tutuksi, järjestää jäsenille ja eri kohderyhmille, kuten koululaisille tai ikäihmisille, retkiä puistoon. 

Kunnostamme puistoa niittotalkoissa ja kitkemme lupiineja. 

Julkaisemme tarpeen mukaan infomateriaalia puistosta. 

Järjestämme retkiä myös muihin kansallispuistoihin ja kiinnostaviin luonto- ja kulttuurikohteisiin.

Teemme monenlaista yhteistyötä Metsähallituksen, Joutsan kunnan,  paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa, jotta kävijät viihtyisivät puistossa.

Olemme mukana valtakunnallisessa Kansallispuistojen ystäväyhdistysten toiminnassa.

Toiminnan tukemiseksi keräämme jäsenmaksua ja myymme sorvattuja linnunpönttöjä.

Hallitus 2022

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Janika Tanni.

Hallituksen jäsenet (suluissa varajäsenet, jotka osallistuvat hallitustyöskentelyyn kuten varsinaiset jäsenetkin):

 • Timo Hämäläinen,

 • (Viola Fredin, rahastonhoitaja)

 • Ritva Laitinen

 • (Risto Nykopp, varapj.)

 • Helena Kaartinen

 • (Terhi Salomaa)

 • Tuulikki Stranden

 • (Lea-Elina Nikkilä), sihteeri

Luo kotisivut ilmaiseksi!